Utbildningsdag för chefer som arbetar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Syftet med utbildningen är att tydliggöra lagstiftning, förutsättningar för implementering av nya arbetsmetoder, sekundär traumatisering samt hur vi bygger ett hållbart arbete.

Målgrupp: socialchefer, IFO-chefer, verksamhetschefer inom socialtjänst.

Läs mer och anmäl dig här