Sekundär traumatisering, förmiddag

Sekundär traumatisering är en form av psykisk ohälsa som kan utvecklas hos personer som utsätts för sekundär traumatisk stress. Att arbeta nära vuxna och barn med psykiska trauman från våld i nära relationer ger en ständig påfrestning på känslolivet och i förlängningen en akut sekundär stress.

Föreläsningen syftar till att ge både kunskap, självinsikt och praktiska förutsättningar för att kunna hantera sekundär traumatisering på bästa sätt både som individ och som arbetsgrupp. Dagen innehåller både teori och praktiska, realistiska övningar och ger praktiska verktyg och rutiner för att hantera stress och extra belastningar.

Läs mer och anmäl dig här