Praktisk fördjupning om sekundär traumatisering, eftermiddag

Fördjupning i terapiform genom realistiska övningar som ger praktiska verktyg och rutiner för att hantera stress och extra belastningar. Deltagande vid förmiddagspasset 6 november är nödvändig för att tillgodogöra sig eftermiddagens fördjupningspass.