Hedersrelaterat våld och förtryck, föreläsning

Dagen behandlar grundläggande teorier om hedersrelaterat förtryck och våld inriktad på aktuell forskning inom området.

Utbildningen tar bland annat upp oskuldsnormer, ryktesspridning och könsstympning. Fokus kommer att vara barn- och tvångsäktenskap och hur skolan, myndigheter, organisationer och civilsamhället kan förebygga detta.

Läs mer och anmäl dig här