Webbstöd för vården – lanseringsseminarium i Halland

  • Datum: –12.00
  • Plats: Varbergs sjukhus
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Föreläsning

Presentation av Webbstöd för vården och föreläsning om hur patienter som lever med våld i nära relationer kan fångas upp.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och dessutom ett folkhälsoproblem. Forskning har visat på starka kopplingar mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården och tandvården har därför en nyckelroll när det gäller att upptäcka och ge stöd till patienter som har utsatts för våld.

På uppdrag av regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Socialstyrelsen utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvården och tandvården. Nu ska webbstödet lanseras i Halland. 

Läs mer och anmäl dig här