Utbildningsdag om prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  • Datum: –16.00
  • Plats: Halmstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Föreläsning

Detta föredrag syftar till att svara på frågor som: Hur ser prostitutionssituationen ut i Sverige idag? Vilka är de människor som hamnar i hallickarnas klor? Samt vilka är de människohandlare och sexköpare som utnyttjar dessa kvinnor?

Föreläsare: Simon Häggström, Kriminalinspektör, Nationella Operativa Avdelningen Underrättelseenheten – Människohandelsgruppen, Polisen

Målgrupp: Polis, åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, politiker, skolhälsovård, idéburna organisationer

Utbildningsdagen anordnas i samverkan mellan polisområde Halland och Länsstyrelsen i Hallands län.

Läs mer och anmäl dig här