Neurodagen 2019

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Inst för neurovetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Konferens

En konferens för alla vid Inst för neurovetenskap