Licenciate thesis defense: "Solid electrolyte interphase stability in sodium-ion batteries"

Tisdagen den 30:e oktober så kommer Ronnie Mogensen att försvara sin licentiat-avhandling vid namn "Solid electrolyte interphase stability in sodium-ion batteries" klockan 15:15 i rum 2005 på Ångströmslaboratoriet.

Opponenten kommer att vara Professor Ann Mari Svensson från institutionen för materialvetenskap vid Norges teknisk-naturvetenskapelige universitet (NTNU) och gästprofessor vid Uppsala Universitet.

Observera att det inte finns någon egentlig sluttid för opponeringen.