Guest talk from Markus de Ruijter

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum A2:208b (small meeting room)
  • Föreläsare: Markus de Ruijter, Computed Analytics
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Neurovetenskap
  • Kontaktperson: Maria Brandt
  • Telefon: 018-471 43 90
  • Föreläsning

Title: Machine Learning i (molecular) biology