Disputation Lina Nyström

Mikrogeler som bärare av antimikrobiella peptider:Om ytbundna mikrogeleroch faktorer som påverkar peptidinteractioner