Konferens om utbildningsutvärderingar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken, Ihresalen, Thunbergsvägen 3H
  • Föreläsare: Lärare och studenter involverade i utbildningsutvärderingar
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Kontaktperson: Maria Wolters
  • Telefon: 070-425 04 54
  • Konferens

Välkommen till Uppsala universitets konferens om utbildningsutvärderingar. Anmälan ska vara inne senast tisdag 26 februari!

Syftet med konferensen är att inspirera, sprida resultat och erfarenheter av utbildningsutvärderingar över områdes- och fakultetsgränser för att stimulera kollegiala diskussioner till gagn för arbetet med kvalitet i utbildning. Konferensen ingår i Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar.

Konferensen vänder sig till utbildningsansvariga lärare på alla nivåer - nämnder, prefekter, studierektorer, grundutbildningskommittéer, programkommittéer, programansvariga, kursansvariga - studenter, utbildningsledare, områdeskanslier och stödfunktioner för pedagogisk utveckling med flera.

För anmälan och konferensprogram

Konferens om utbildningsutvärderingar