Våld i ungas parrelationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland och Brottsofferjouren Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Temadag

Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en dag om våld i ungas parrelationer. Målgruppen för dagen är personal inom kommun, förtroendevalda, polisen, kriminalvården, rättsväsendet, elevhälsa, landstinget, ideella organisationer och andra intresserade.