Idéforum normkritiskt och våldsförebyggande arbete i skola och närsamhälle

  • Datum: –15.30
  • Plats: Östersund
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Temadag

I samverkan med Jämtlands Gymnasium Fyrvalla bjuder Länsstyrelsen Jämtlands län in till ett idéforum om att arbeta med normkritik och våldsförebyggande arbete för att förebygga våld, trakasserier och otrygghet.