Ingen ska bli utsatt för våld i Jämtlands län

  • Datum: –16.00
  • Plats: Östersund
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Temadag

Hur kan ansvariga myndigheter tillgodose våldsutsattas rätt till skydd, stöd och hjälp? Denna dag är ett led i att utveckla en rätts- och vårdkedja i Jämtlands län som ger de våldsutsatta det skydd, stöd och hjälp de har behov av och rätt till.

Målgrupper för dagen: Ledningsgruppen – myndighetssamverkan mot våld i nära relationer, Politiker inom socialnämnd och region, ansvariga chefer inom socialtjänst, rättsväsendet, hälso- och sjukvård.

Läs mer och anmäl dig här