#metoo, pornografi och sexuellt våld – föreläsning och workshop om pornografins risker och konsekvenser

Med utgångspunkt från erfarenheter av sexuellt våld och kunskap inom området arbetar verksamheterna Våga välja och Briljanta tillsammans med att öka medvetenhet och kunskap om våldspornografi, sexuellt våld och trakasserier.

På uppdrag av Landstinget Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Studieförbundet Sensus och Linnèuniversitetet bjuder vi in pedagoger till en föreläsning och workshop på temat:

Sexuellt våld och sexuella trakasserier.
Pornografi och våldspornografi samt dess inverkan på ungas sexualitet.
Normer och normkritik kopplat till sex och samlevnad.

Läs mer och anmäl dig här