Workshop med Maktsalongen

  • Datum: –16.30
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Helen Nilsson
  • Seminarium

Länsstyrelsen Kalmar bjuder in till en workshop tillsammans med Maktsalongen för att skapa möjligheter för kompetensutveckling när det gäller verktyg för att förebygga, synliggöra och åtgärda sexuella trakasserier och sexuellt våld.

Genom flera övningar kommer Maktsalongen visa kopplingar mellan normer för makt, kön och arbete samt visa exempel på hur ett normutmanande och förebyggande arbete kan se ut.

Läs mer och anmäl dig här