Pornografi och sexuellt våld sprungen ur #metoo: Hur pratar vi med våra ungdomar om det?

  • Datum: –19.30
  • Plats: Mönsterås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Helen Nilsson
  • Föreläsning

Med utgångspunkt från erfarenheter av sexuellt våld och kunskap inom området arbetar verksamheterna Våga välja och Briljanta tillsammans med att öka medvetenhet och kunskap om våldspornografi, sexuellt våld och trakasserier.

På uppdrag av Landstinget Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Studieförbundet Sensus och Linnèuniversitetet bjuder vi in föräldrar till en föreläsning och workshop på temat:

Normer och normkritik kopplat till sex och samlevnad
Sexuellt våld och sexuella trakasserier
Pornografi och våldspornografi samt dess inverkan på ungas sexualitet

Läs mer och anmäl dig här