Edvard Moser, Göran Gustafsson-Lecture in medicine

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70
  • Föreläsare: Edvard Moser, världsberömd norsk forskare som 2014 tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin, tillsammans med sin hustru May-Britt Moser ”för deras upptäckter av celler som utgör positioneringssystem i hjärnan”.
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Klas Kullander
  • Seminarium

Title: Space and time in the hippocampus

Edvard Moser, världsberömd norsk forskare som 2014 tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin, tillsammans med sin hustru May-Britt Moser ”för deras upptäckter av celler som utgör positioneringssystem i hjärnan”. Den aktuella forskningen har klargjort hur hjärnan fungerar när vi orienterar oss, vilket exempelvis kan öka förståelsen för hur Alzheimers sjukdom uppstår. Edvard Moser har sin grundutbildning i psykologi vid Oslo universitet och doktorerade 1995 i neurofysiologi. Efter postdoktorala studier i Storbritannien rekryterades han till Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim (NTNU) där han nu är professor i neurovetenskap och director för Kavli Institute for Systems Neuroscience.