Disputation Hydrologi

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala
  • Doktorand: Eduardo Reynold Puga
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Sven Halldin
  • Telefon: +46 70 4250811
  • Disputation

Flood Prediction in data-scarce basins - Maximising the value of limited hydro-meteorological data.