Half-time seminar - Henrik Bugård Nyberg

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317
  • Föreläsare: Henrik Bugård Nyberg
  • Arrangör: Farmakometri
  • Kontaktperson: Andrew Hooker
  • Telefon: 018-471 00 00
  • Seminarium

Garnishing the smorgasbord of pharmacometric methodology - Improved methods for the determination and use of pharmacometric models