Disputation Emelie Ahnfelt

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Emelie Ahnfelt
  • Disputation

In vitro utvärdering av formuleringar använda i behandlingen av Hepatocellulär carcinoma