Lunchseminarium: Flyktingkrisen i fokus för europeiskt forskningsprojekt.

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus Betty Pettersson Blåsenhus
  • Föreläsare: Vetenskaplig koordinator för www.respondmigration.com Docent Önver Cetrez
  • Webbsida
  • Arrangör: Nyanlända & Integration Nätverk inom Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Elisabet Nihlfors
  • Seminarium

Seminariet ger en kort presentation av forskningsprojektet som inkluderar 8 europeiska och 3 utomeuropeiska länder efter flyktingsituationen 2015.

Efter seminariet samtalar vi om våra egna erfarenheter av vad som kännetecknat flyktinghanteringen, vilka möjligheter och begränsningar som vi tror att flyktingarna upplever när de kommer till Uppsala universitet.

www.respondmigration.com