TUK 2019 - universitetspedagogisk konferens

  • Datum: –16.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Keynote: Åsa Nilsonne
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Konferens

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2019, är ett forum för möten och diskussion samt en presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet.

På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Keynote: Åsa Nilsonne
Titel: Pedagogiken och känslorna - dags för ett närmare samarbete!

Mer information om konferensen, anmälan och bidrag finns eftersom  på TUK:s hemsida.