Literature seminar: The benefits of peer review to the reviewer's own writing

  • Datum: –12.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lärosal 5
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Seminarium

More information later.