Kort föreläsning med Professor Birthe Höcker

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A7:111
  • Föreläsare: Professor Birte Höcker, University of Bayreuth
  • Arrangör: ICM
  • Kontaktperson: Maria Selmer
  • Föreläsning

Kort föreläsning: "Coupling evolutionary concepts with protein design"