Sva-seminariet. Memet Aktürk Drake: Möt standardsvenskans nya (engelska) fonem. En diakron undersökning om import av engelska konsonanter och halvvokaler.

  • Datum: –12.00
  • Plats: 9-1017, Engelska Parken
  • Föreläsare: Memet Aktürk Drake
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium