Andri Björnsson: "Obsessions, compulsions and social trauma"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 13:137
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Gustaf Gredebäck
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Professor Andri Björnsson, Department of Psychology, University of Iceland: "Obsessions, compulsions and social trauma: Maintaining processes across mental disorders?"