Neuro seminar; Samer Siwani

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Samer Siwani, Ph D, Funktionella neuronala nätverk, Inst för neurovetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Title: "Circuits underlying hippocampal cognitive-emotional axis"

Bring your own lunch!