TUR Ethics seminar

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Skåne
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Thomas Lennerfors
  • Seminarium

More information later.