Text-, interaktions- och diskurskollokviet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Sofia Hort
  • Kontaktperson: Karin Idevall Hagren
  • Seminarium

Sofia Hort, doktorand i svenska vid Örebro universitet, presenterar sitt doktorandprojekt