Text-, interaktions- och diskurskollokviet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Anna Heuman
  • Kontaktperson: Karin Idevall Hagren
  • Seminarium

Anna Heuman, doktorand i svenska vid Örebro universitet, presenterar sitt avhandlingsprojekt.