Victor Moberger, UU, och William Bülow, SU

  • Datum:
  • Plats: Stockholms universitet, tid och rum meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, Uppsala universitet, och Filosofiska institutionen, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Samseminarium, Uppsala och Stockholms universitet, i praktisk filosofi

(OBS! Dag och plats)

Victor Moberger, Uppsala universitet, och William Bülow, Stockholms universitet: ämnen meddelas senare