Kadri Vihvelin, Southern California

  • Datum:
  • Plats: Tid och plats meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

(OBS! Dag)

Kadri Vihvelin, University of Southern California: ämne meddelas senare