Informationsdag kring hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är ”heder” och vad har hänt sedan Fadime mördades? Vi avmystifierar begreppet ”heder” och visar på hur vi kan upptäcka det innan det går för långt och hur vi skall agera och bemöta de utsatta.

Dagen vänder sig till dig som inom ditt arbete bör känna till vad begreppet ”heder” innebär. Du arbetar inom näringsliv, kommun, skola och fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvården, polisen, rättsväsendet med flera. 

Läs mer om evenemanget