Carbapenemase- and ESBL- producing Enterobacteriaceae in healthy humans and livestock in rural Cambodia

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Kjellbergsalen, ingång 10
  • Föreläsare: Clara Atterby, Forskningsläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin
  • Kontaktperson: Britt-Marie Eriksson, universitetslektor, Infektionsmedicin
  • Föreläsning

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!