Machine learning overview with medical applications

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Vessbysalen, ingång 6
  • Föreläsare: Professor Thomas Schön, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Johan Sundstrom
  • Föreläsning

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!