Adipose tissue effects of diabetogenic medicines

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Lorentssalen, Ing 55
  • Föreläsare: Maria Pereira, postdoktor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism, och Assel Sarsenbayeva, doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism
  • Kontaktperson: Jan Eriksson
  • Föreläsning

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!