Klinisk kemi

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen
  • Föreläsare: Fariborz Mobarrez
  • Kontaktperson: Anders Larsson
  • Föreläsning

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!