Lung-, allergi- och sömnforskning

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen
  • Kontaktperson: Christer Janson
  • Föreläsning

Välkommen till institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!