Transplantation och regenerativ medicin

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen
  • Kontaktperson: Per-Ola Carlsson
  • Föreläsning

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!