Missbrukande kvinnors rätt till vård och behandling samt ett jämlikt bemötande

  • Datum: –12.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Pernilla Börjesson
  • Temadag

För dig som i ditt arbete möter våldsutsatta och/eller missbrukande kvinnor. Exempelvis socialtjänst, ideella organisationer och öppenvård i Västmanland.

Dagen genomförs utifrån Länsstyrelsens uppdrag ”Våld i nära relationer” samt ANDT:s målområde ”Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet”.

Läs mer om evenemanget