Personalvetardagen - PVD

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Webbsida
  • Arrangör: Dynamicus
  • Kontaktperson: .
  • Temadag

Varje år har PvD olika teman, tidigare teman på dagen har varit "Människan som strategisk resurs", "Den attraktiva arbetsplatsen", "Våga gå mot strömmen" samt "Utmaningar och Kreativitet". Årets tema är: HR i en digitaliserad värld