Psykologidagen 2019

Psykologidagen är en intresse- och arbetsmarknadsmässa som hålls varje vår på Blåsenhus i Uppsala. 2019 års tema är Brott.