test lång evenemang

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Föreläsare: testare
  • Kontaktperson: Boukjan Aukes
  • Föreläsning

testevenemang lång