Presentation av kår-och nationsutredningen

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Fredrik Pettersson, utredare vid universitetsförvaltningen.
  • Kontaktperson: Fredrik Pettersson
  • Föreläsning

Vid detta möte kommer utredningens resultat att presenteras.

Under februari och mars 2019, har det pågått en utredning om hur landskapet för studentorganisationerna i Uppsala förändrats efter kår- och nationsobligatoriets avskaffande.
Utredningen har gjorts av Fredrik Pettersson, på uppdrag av Uppsala universitet, efter att frågorna diskuterats på ett stormöte som initierades genom en skrivelse från nationerna till universitetet.

Utredningens uppdrag är att inventera de problem som finns, analysera och identifiera nyckelfrågor, för att lösa och om möjligt föreslå ett första steg mot en lösning. 

Vid detta möte kommer utredningens resultat att presenteras.

För den som önskar komma med inspel till utredningen kan detta göras via formuläret:
https://goo.gl/forms/FvmnYWv0KGsixTxa2

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/398904017340027/