Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dekanus: Professor Lars Magnusson, tel. 018-471 1227
Prodekanus: Universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg, tel. 018-471 3339

Utbildningsledare: Linda Stafbom tel. 018-471 3745, Fredrik Andersson, tel. 018-471 1891

Fakultetshandläggare: Maria Andersson, tel. 018-471 1905, Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 2885

Kansli: Se 3.9.1

Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA