Behåll kontakten

Det finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen, program eller institutioner.

Behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Följ gärna Uppsala universitets alumnverksamhet på LinkedIn för att fortsätta nätverka med oss och andra alumner vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beteendevetaralumnerna (BETA)

BETA är alumninätverket för de som har gått beteendevetenskapligt kandidatprogram eller plockat ihop en egen examen inom beteendevetenskap på UU. Nätverket ämnar att främja studenters kontakt med yrkesverksamma alumner samt för alumner att hålla kontakt med varandra och programmet. 

Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala

FEK Alumni-föreningen är öppen för dig som har avslutat dina studier i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

IM Alumn, alumnföreningen för informatik och media, är öppen för alla som har läst ADB/Data- och systemvetenskap eller informationssystem vid Uppsala universitet.

Psykologialumnerna är en förening som syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid institutionen för psykologi.

The DPCR Alumni Association at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.

Senast uppdaterad: 2022-12-28