Sista anmälningsdag för höstens kurser och program

Sista anmälningsdag för kurser och program hösten 2018 är 16 april.


Höstens program vid Campus Gotland hittar du här.

Höstens kursutbud vid Campus Gotland publiceras i februari 2018.

Anmälan görs via Antagning.se