MIT-konferens, Lunds universitet

  • Date:
  • Location: Lunds Tekniska Högskola Institutionen för designvetenskaper, LTH
  • Website
  • Organiser: Lunds Tekniska Högskola
  • Contact person: Elisabeth Hallmén
  • Konferens

MIT-konferens (MITSC), Lunds Tekniska Högskola, 2018-03-12 -- 2018-03-14.
Plats: Institutionen för designvetenskaper.