Temahalvdag om infrastruktur för forskning

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Agnieszka Backman, Anna-Malin Karlsson, Alexandra Petrulevich, Carin Östman och inbjudna gäster
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Högre seminariet denna gång blir en temahalvdag om infrastruktur för forskning, med syfte dels att inventera vad vi gör och har samt samla oss för framtiden, dels att orientera oss i förutsättningarna för infrastruktur för forskning, både vad gäller regelverk och ansvar, möjligheter och konkreta utlysningar. OBS tiden!

Program:

- Introduktion

Del 1: Vad gör vi? Vad kan vi? Vad behöver vi?

- Ett antal infrastrukturellt orienterade projekt vid institutionen presenteras och vi diskuterar vilka lärdomar som kan dras av dem liksom vilka gemensamma nämnare som finns (tekniska, juridiska, vetenskapliga etc.).

- Ansvar och regelverk för långsiktig förvaltning av forskningsdata och infrastruktur för forskning. Inbjudna gäster: Frida Ringholm (biträdande universitetsjurist), Håkan Drufva (universitetsarkivarie) samt Christer Lagvik och Ann-Louise Lindström (bibliotekarier vid Enheten för digital publicering och stöd).

- Vilket arbete kring forskarstöd och forskningsdatapolicy pågår på UU?

Fikapaus

Del 2: Vad skulle vi kunna göra?

- Aktuella utlysningar om infrastruktur/datadriven forskning. Inbjuden gäst: Agneta Emanuelsson (forskningssekreterare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap)

- Genomgång av äldre material som finns.

- Gruppdiskussioner: projektidéer, möjliga samverkansparter, behov av strategier och planer.

- Plan för fortsättningen: vad behöver institutionen göra?